esignatur har i samarbejde med vores revisorer, EY, fået udarbejdet en ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) erklæring. Erklæringen beskriver hvordan esignatur, behandler personfølsomme data, ændringer i produkter, kvalitetskontrol og hændelseshåndtering mm. esignatur har valgt at benyttet ISO 27001 standarden som udgangspunkt for denne erklæring. ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhed.

ISAE3000.png

Erklæringen er opbygget af et antal kontroller der beskriver hvordan processer og procedurer i esignatur støtter op om sikkerhedsniveauet i de løsninger som esignatur leverer. Herunder er der specifikt lagt vægt på generel hændelseshåndtering, logning, udvikling, test og godkendelse af ændringer i eksisterende og nye systemer og løsninger, backup- og beredskabshåndtering samt kontrolleret adgang til systemer med personfølsomme data.

Desuden vil erklæringen skabe tryghed for vores kunder for at vores systemer, produkter og processer er valideret af et eksternt revisionshus, EY.

Revisionserklæringen dokumenterer ordentlige IT-forhold og fungerer som bevis for, at esignatur lever op til lovkrav, herunder persondataforordningen, og god IT-skik. Revisionserklæringen giver alle esignaturs kunder dokumenteret sikkerhed og det er ikke bare noget vi siger, det siger Ernst & Young.

Hvis du vil vide mere om sikkerheden i esignaturs løsning og revisionserklæringen, er du velkommen til at ringe til os på 43 58 40 58.

Udfyld og prøv esignatur helt gratis i dag:  

Vil du have gratis rådgivning om digitale underskrifter?

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi afdækker dit behov og giver rådgivning om hvordan du, med esignatur, kan effektivisere og overskueliggøre underskrivningsprocessen.

{{cta(‘15533299-5293-4dbe-a987-439a18953f52’)}}