Vi vil gerne skabe åbenhed omkring det vi laver. Derfor får du her vores kode, så du kan dykke helt ned i et dokuments signeringsbevis. 

Signeringsbeviser er pakket i XMLDSIG formatet (læs mere her) og kan valideres simpelt med følgende kodestump (i C#): 

var signedDocument = XDocument.Load(@"c:stitilsigneringsbevis.xml", 
LoadOptions.PreserveWhitespace); var document = new XmlDocument { PreserveWhitespace = true }; document.LoadXml(signedDocument.ToString(SaveOptions.DisableFormatting)); var signedXml = new SignedXml(document); signedXml.LoadXml(document.DocumentElement); var isValid = signedXml.CheckSignature();