Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hjemmesidebesøgende

1.1 Dataansvarlig

esignatur DK ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til privacy@esignatur.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen

Dine personoplysninger overføres til land(e) uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@esignatur.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Kunder

1.1 Dataansvarlig

esignatur DK ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til privacy@esignatur.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og leverydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og esignatur DK ApS.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at esignatur DK ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse esignatur DK ApS er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen 

Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til et land uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

 6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@esignatur.dk 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Nyhedsbreve

1.1 Dataansvarlig

esignatur DK ApS er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til privacy@esignatur.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre esignatur DK ApS.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen

Dine personoplysninger overføres til land(e) uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@esignatur.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Rekruttering

1.1 Dataansvarlig

esignatur DK ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos esignatur DK ApS, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til privacy@esignatur.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores rekrutteringspartnere.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen

Dine personoplysninger overføres ikke til land uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tolv måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uopfordrede ansøgninger opbevares umiddelbart i seks måneder.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@esignatur.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Samarbejdsparter

1.1 Dataansvarlig

esignatur DK ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til privacy@esignatur.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og esignatur DK ApS.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen.

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at esignatur DK ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse esignatur DK ApS er pålagt efter bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et land uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for esignatur DK ApS bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@esignatur.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.