En SDO (Signed Data Object) er den gængse betegnelse for et dokument, objekt eller lignede, der er underskrevet digitalt.

En SDO kan have mange forskellige formater, men har typisk den fælles betegnelse, at den består af en XML-fil, som indeholder dokumentet, der er blevet underskrevet, informationer om, hvem der underskrev det, hvornår det blev underskrevet, og hvilket certifikat der blev underskrevet med (POCES eller MOCES). En SDO er ikke læselig, men er kodet, således at indholdet ikke kan ændres, uden at signaturen bliver brudt og fremstår invalid.

Ved at lagre en separat log sammen med dokumentet, som viser at certifikatet var gyldigt på underskriftstidspunktet (også kaldet et Online Certificate Status Protocol), sikrer man sig mod ovennævnte problematik. SDO’en bliver dermed til en LTV-SDO (Long Term Validation).