FOCES er et funktionscertifikat.

Formålet med at implementere funktionscertifikater er, at virksomheder kan etablere automatiserede forretningsprocesser, som kræver autentifikation og integritetssikring.

Et funktionscertifikat kan alene bruges til autentifikation af en applikation, en enhed, en proces eller service og til integritetssikring og kryptering af kommunikationen herimellem. Et funktionscertifikat skal ikke anvendes til indgåelse af juridisk bindende aftaler.