Et samfund, der ikke bruger papir burde være et mere effektivt og miljøvenligt samfund. Konceptet blev første gang formuleret i 1978 og siden da har informationsteknologien udviklet sig hastigt. Vi har nu mange gode alternativer til papiret, når det kommer til lagring og distribution af information. Men er vi på vej i den rigtige retning? Og hvad papirforbruget at gøre med vores effektivitet?

papirlossamfund.jpg

Der bliver stadig sendt masser af breve, kontrakter og andre dokumenter med posten. Det er både langsomt, administrativt tungt og skadende for miljøet. Der er dog også ens stor del af disse dokumenter, der nu bliver distribueret via e-mail og andre digitale medier. En af grundende til at det har taget lang at gå fra de trykte medier til de digitale er, at menneskene skal danne nye vaner – og det tager tid.

I 2016 er vi i Danmark efterhånden ved at vende os til at kommunikere digitalt, men der er stadig en del ting der stadig virker på fysisk papir. Det er trods alt lettere at forholde sig til et fysisk dokument, der kan ligge i skuffen og en kontrakt, der har en original og en kopi. Digitale dokumenter har ikke disse egenskaber og vi skal derfor til at genopfinde nogle af vores arbejdsgange for at kunne bruge digitale dokumenter på samme måde som de fysiske.

I dag er al den nødvendige teknologi til rådighed og vi ser en løbende adoption i brugen af teknologisk dokumenthåndtering. Nogle af dem der løber forrest i denne udvikling er virksomheder, der har mange dokumenter at håndtere. De kan qua deres store volumen tydeligt se besparelserne og effektiviseringen ved at sende en e-mail der tager under et sekund at levere og et brev, der tager dage at levere.

Netop effektivitet er én af de helt centrale temaer i digitalisering. Når vi ændre vores vaner og skifter teknologi til noget nyere og mere effektivt bliver vi mere effektive. Det gør virksomheder mere konkurrencedygtige og det gør, at privatpersoner har mere tid til andet end dokumenthåndtering.

Nedenstående graf viser danskernes papirforbrug i kg pr. person pr. år. Selv om grafen er stigende, er det vigtigt at bemærke, at den fra årtusindeskiftet er på vej til at knække. Det tyder altså på, at vi langsomt men sikkert er på vej mod et mere effektivt og miljøvenligt samfund.

papirforbrug.png

Kilde: http://www.globalis.dk/Lande/Danmark/(show)/indicators/(indicator)/3066

Esignatur kan i høj grad mærke interessen for at effektivisere gennem digitalisering. Vores løsning, der gør det let og sikkert at digitalisere alle kontrakter med digitale underskrifter, oplever en sigende efterspørgsel. Vi kan derudover se, at vores kunder bliver mere effektive og sparer både fysiske og menneskelige ressourcer ved at digitalisere deres dokumenter.

 Prøv esignatur helt gratis!

{{cta(‘15533299-5293-4dbe-a987-439a18953f52’)}}