aarsrapport.jpg

Kender du til kravene for hvad årsrapporten skal indeholde? En årsrapport skal indeholde forskellige elementer, for at leve op til Erhvervsstyrelsens krav: 

  • Årsregnskab – skal indeholde: en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis
  • Evt. koncernregnskab
  • Information om begivenheder, der har påvirket virksomheden og evt. en ledelsesberetning
  • En ledelsespåtegning, der fra ledelsens side giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og udvikling
  • Evt. en revisorpåtegning, hvis der er foretaget en revision
     

UNDERSKRIFTEN

At få underskrevet årsrapporten er et simpelt, men meget vigtigt element.
Læs her et uddrag fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside om underskrifter på årsrapporten:

Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet, eventuelt revideret, godkendt og bekræftet årsrapporten.

Der stilles ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter, hvis årsrapporten indberettes digitalt. Den, der indberetter en digital årsrapport, indestår over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og eventuelt revisor.

Det er ikke nødvendigt, at de enkelte ledelsesmedlemmers underskrift fysisk er påført den indsendte årsrapport på papir, men virksomheden skal – uanset om årsrapporten indberettes digitalt eller indsendes på papir – opbevare et eksemplar af årsrapporten, som også er underskrevet af ledelsesmedlemmerne.


Læs meget mere om kravene til årsrapporten på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 
her

Her kan du også finde svar på spørgsmål vedr. årsrapporten for virksomheder og revisorer.
Find svarene her