Den sikreste digitale signeringsløsning

Hos esignatur tror vi på, at software kan bygges så fleksibelt, at virksomheder i alle størrelser kan være med.
Vi optimerer og digitaliserer manuelle processer i mere end 1600+ virksomheder med innovative løsninger og optimeringsfunktioner, der er fleksible og tilpasset specifikke behov.

Fælles for vores ydelser er følgende fordele – Kortere sagsbehandlingstid,
færre omkostninger, stor sikkerhed og optimeret konverteringsrater.

 

Mission

Vi vil være den sikreste SaaS virksomhed og den førende internationale udbyder af workflow optimering. Vi vil med teknologisk førerskab sikkert håndterer alle aspekter af digitale workflows inkl. underskriftsautomatisering, dataudveksling og distribution.

 

Vision

Vi vil give international aftaleindgåelse den ultimative digitale effektivitet og sikkerhed.

Du er i godt selskab

Udvalgte brancher og afdelinger som optimerer deres arbejdsgange med esignatur

Advokater

Rigtig mange advokater sidder med dokumenter i større eller mindre grad, som skal signeres af alt fra klienter til samarbejdspartnere eller bestyrelser. Dokumenterne er alt fra fuldmagter til testamenter. Arbejdsgangene omkring kan kræve høj sikkerhed, en specifik rækkefølge eller skal blot være nem og simpel. Her sørger esignatur, for at alle behov er dækket med en simpel dog stadig fleksibel løsning. Så uanset om dit behov er stort eller småt, har esignatur en løsning til dig.

Ejendomsadministration

Ejendomsadministration har mange manuelle processer, som finder sted på daglig basis. Såsom administration af ejere, kommende lejere/beboere, ejerforeninger, myndigheder, leverandører m.m. Dertil følger underskrifter på overdragelsesdokumenter, godkendelse af bestyrelsesreferater og lejekontrakter. Midt i alt dette kan arbejdsgangen hurtigt blive kompliceret og ressourcekrævende. Hos esignatur har vi derfor en løsning til ethvert behov, som overordnet optimerer ovenstående processer, så I kan holde fokus på jeres forretning og kunder.

Ejendomsmæglere

esignatur er stærkt repræsenteret i ejendomsmæglerbranchen bl.a. via den integration som vi har med C&B Systemer. Opgaverne som løses er mange og forskellige, hvor specielt salgsopstillinger med en til flere købere og sælgere på hver side, med en specifik rækkefølge og automatiske påmindelser, har virkelig sikret lettere og hurtigere arbejdsgange for de ejendomsmæglerne som har valgt at arbejde med esignatur. 

Finans og leasing

esignatur bruges i dag i vid udstrækning indenfor finansverdenen og hos leasingvirksomhederne. Ikke kun på underskrifter, men i lige så stor stil indenfor onboarding, KYC og sikre forsendelser. Vi sikrer, at de daglige arbejdsgange sker automatiseret, nemt og sikkert uanset om det er via integration til allerede etablerede systemer eller esignaturs plug and play-løsning.

HR

HR afdelingerne er under en tung digital transformation, dels for at imødegå GDPR, men ligeså meget for at sikre den strømlinet proces i en hurtigt omskiftelig verden. Man er som virksomhed i dag nødt til at have styr på sin onboarding samt datahåndtering, hvor fart og sikkerhed kan være en svær balance. Hos esignatur sikrer vi, at hundredvis af organisationers arbejdsgange foregår sikkert, nemt og hurtigt. Du kan fx ved afsendelse af en ansættelseskontrakt til underskrift ligeledes indhente oplysninger som ICE(in case of emergency), straffeattest og lønoplysninger i én og samme proces.

Revision

Revisionsbranchen er om nogle en branche med et stort behov for underskrifter. Hvilket også er hvorfor at revisorende i dag, stor som lille, i vid udstrækning gør brug af en digital signeringsløsning som esignatur.

esignaturs løsning kommer med et decideret ’revisions modul’, som automatisk sørger for, at de rette roller tilføjes de rette dokumenter i den korrekte rækkefølge. Alt I skal gøre er at vedlægge jeres dokumenter og definere hvem der skal underskrive.

Udover esignaturs signeringsværktøj kan man ligeledes via vores ’’CPR-Tjek’’ indhente relevant identifikation jf. hvidvasklovgivningen og via “Sikker ePost’’ sende eller modtage filer af forskellige karakter via en sikker linje. 

esignatur har hjulpet virksomheder i vores branche med at effektivisere underskriftsprocessen med henblik på at kunne give en bedre service. Og på længere sigt vil det undre mig, hvis det ikke også førte til en højere konverteringsrate.

David Lysgaard

Marketingchef, C&B Systemer