nemid_token.png


Man kan underskrive digitalt med et PID- eller RID-nummer.

Et PID-nummer er et unikt ID-nummer, for dit personlige nøglekort, som du underskriver eller logger ind med i private sammenhænge.

Et RID-nummer er en medarbejdersignaturs unikke ID-nummer, som typisk bruges når du skal underskrive på vegne en virksomhed eller skal logge ind ind på offentlige portaler.

PID- og RID-nummer er således en talkombination, der ligger i dit noglekort eller i dit medarbejdersignatur/certifikat. 

Alle esignatur brugere, har adgang til esignatur Portalen. under ‘Min profil’ kan du se dit PID- eller RID-nummer, alt efter hvad du er logget ind med første gang.