esignatur har hjulpet virksomheder i vores branche med at effektivisere underskriftsprocessen med henblik på at kunne give en bedre service. Og på længere sigt vil det undre mig, hvis det ikke også førte til en højere konverteringsrate.

David Lysgaard

Marketingchef, C&B Systemer

C&B Systemer sørger for digitale underskrifter til ejendomsmæglere

C&B – ejendomsmægleres foretrukne fagsystem

C&B Systemer er et fagsystem henvendt til ejendomsmæglerbranchen og samarbejder i dag med 70 procent af alle ejendomsmæglere i Danmark. esignatur er C&Bs samarbejdspartner i forbindelse med at kunne underskrive dokumenter ved køb og salg af boliger.

Udfordringen: Mange underskrivere

Marketingchef David Lysgaard fra C&B Systemer forklarer, at processen med den manuelle underskrift var for ineffektiv. ,,Netop derfor gælder det om at udnytte det fagsystem, som ejendoms- mæglerne allerede bruger og kender så godt. Så hvis vi kunne få en elektronisk underskriftsløsning integreret i vores fagsystem, ville det være en win-win-win-situation for både ejendoms- mæglerne og deres kunder”.

I 2013 blev der solgt cirka 50.000 boliger i Danmark. Der er typisk mange forskellige dokumenttyper, der skal underskrives foruden selve købsaftalen. Alle disse processer understøttes nu via esignaturs løsning.

En enkelt knap gør forskellen

C&B Systemer undersøgte mulighederne for at digitalisere deres kunders signeringsproces og valgte esignatur til at løfte opgaven. esignatur er nu integreret i C&B-systemet til gavn for både mægleren og kunden.

For mægleren betyder det blot en ekstra knap i deres nuværende arbejdsprogram, hvorfra der sendes dokumenter til underskrift til kunden. Det er altså en enkelt knap, der skaber store tidsbesparelser, fordi der ikke skal printes, scannes og sendes dokumenter afsted med posten.

Derudover får mæglerne et bedre overblik over, hvor langt dokumenterne er i signeringsprocessen. I sidste ende betyder det en hurtigere og bedre konverteringsrate for ejendomsmæglerne.

Dette har desuden medvirket til, at kunderne føler, at processen har været nem og hurtig, at de har modtaget god service – kunderne får nemlig også en påmindelse fra esignatur om, at der er dokumenter, de skal underskrive.

Læs mere om C&B Systemer her

esignatur bliver en del af Scrive

X