Digitale løsninger er med til at forbedre virksomheders dialog med kunderne og effektiviserer samarbejdet. Hvor det tidligere var nødvendigt at underskrive, indtaste og behandle dokumenter manuelt, foregår det i stigende omfang i digitale selvbetjeningsløsinger som er langt hurtigere og mere effektive.

Den udvikling mærker vi hos esignatur, hvor vi oplever en voksende tendens i brugen af vores digitale signeringsløsning. Det måles blandt andet på antallet af oprettede signeringsordrer, som vores kunder sender til underskrift hos deres kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere uge for uge, og væksten er eksponentiel, som det ses i nedenstående kurve.

 

graf.png


esignatur spiller ind i en forretnings fremtidige transformation og udvikling, og er med til at digitalisere samt effektivisere arbejdsgange.

Grafen viser udviklingen fra 2014 til 2016 hos en af vores kunder og dokumentere væksten i antallet af underskrevne blanketter.

Du kan selv prøve esignatur i dag – helt gratis!

{{cta(‘15533299-5293-4dbe-a987-439a18953f52’)}}

 

Case: Øget konverteringsrate med 200%

En af Danmarks største virksomheder havde den udfordring at kun 45% af deres kunder fik underskrevet de blanketter, som virksomheden sendte ud til underskrivning.

2.png

Ved at digitalisere underskriftprocessen med esignatur, fik virksomheden hurtigt øget antallet af underskrivere på blanketterne til hele 71%. Den gode historie stopper dog ikke her. Med esignatur er det muligt at sætte påmindelser, som automatisk sender en e-mail til personer, som ikke har fået underskrevet.

 

3.png

Virksomheden satte et påmindelsesinterval til alle underskrivere på 5 dage, hvilket fik underskrivningsraten op på i alt 89%. Herudover blev der tilført et 3 cifret beløb i ekstra depotmidler.

 

4.png

 

En af årsagerne til at konverteringsraten er steget så markant, skyldes nu at underskriverne kan underskrive hvor og hvornår de vil. De kan underskrive med deres NemID via esignatur på både mobil, tablet eller computer og de kan gøre det fra alle steder i verden. 

 

5.png

 


Prøv esignatur i dag – helt gratis!

 {{cta(‘15533299-5293-4dbe-a987-439a18953f52’)}}